เกี่ยวกับเรา

TN DRUM TRADE

"บริษัท ทีเอ็นค้าถัง" เกิดขึ้นจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในวงการผลิตถังรีไซเคิ้ล และมีประสบการณ์ด้านนี้มานานกว่า 10 ปี ทีมงานล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตถังรีไซเคิ้ลมากกว่า 15ปี โดยเริ่มจากคุณ ฑศพร ระกาศ ได้เปิดร้านรับซื้อถังเหล็กทุกขนาด ถังพลาสติก เบ้าท์ 1000 ลิตร และ รับประมูลงานตามโรงงาน เริ่มเปิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 ที่อยู่ตั้งอยู่ เลขที่ 184 หมู่ 10 ซอยกุศลส่ง ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเวลาเกือบ 3 ปี ต่อมาคุณทศพร ระกาศ ได้เล็งเห็นว่าน่าจะเปิดโรงงานผลิตถังรีไซเคิ้ล จึงได้หาสถานที่ที่จะทำโรงงาน โดยการเช่าโรงงานที่ 909/3 หมู่ 5 ซอยวิทยุการบิน ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท ทีเอ็นค้าถัง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 และ ได้ย้ายมาโรงงานแห่งใหม่ซึ่งซื้อไว้ที่ จังหวัดสมุทรปราการเช่นกัน สถานที่ตั้ง 333 หมู่4 ซอยแพรกษา 10/2 ต.แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

พันธกิจ

TN DRUM TRADE

มุ่งมั่น พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ