รับซื้อถังเหล็ก

TN DRUM TRADE

รับซื้อถังเหล็ก ถังพลาสติก เบ๊าท์ น้ำมันเก่า ,
รับประมูลวัสดุเหลือใช้จากโรงงานถังเหล็ก 200 ลิตร ,
ถังเหล็กใช้แล้ว , ถังเหล็กมือสอง , ถังน้ำมันเก่า
ถังพลาสติกทุกชนิด , ทุกขนาด , รับซื้อกระป๋อง
เบ๊าท์ (IBC) 1,000 ลิตร น้ำมันหล่อลื่นเก่าที่ใช้แล้ว
น้ำมันเชื้อเพลิง และทินเนอร์ และตัวทำละลายชนิดต่างๆ
พาเลทไม้ , พาเลทพลาสติก

** เรามีใบอนุญาตถูกต้องตามกระทรวงอุตสหากรรม รง.105,รง.106 **