ฝ่ายขาย

โทร : 0846440489, 081 3180349 (คุณฑศพร)
โทร : 0839776225, 0949852644 (คุณทัศยากร)

ติดต่อช่องทางอื่น

E-mail : tndrumtrad@hotmail.com
Line : @tndrumtrade
Instagram : TNDRUMTRADE

เกี่ยวกับเรา

TN DRUM TRADE

"บริษัท ทีเอ็นค้าถัง" เกิดขึ้นจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในวงการผลิตถังรีไซเคิ้ล และมีประสบการณ์ด้านนี้มานานกว่า 10 ปี ทีมงานล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตถังรีไซเคิ้ลมากกว่า 15ปี โดยเริ่มจากคุณ ฑศพร ระกาศ ได้เปิดร้านรับซื้อถังเหล็กทุกขนาด ถังพลาสติก เบ้าท์ 1000 ลิตร และ รับประมูลงานตามโรงงาน เริ่มเปิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 ที่อยู่ตั้งอยู่ เลขที่ 184 หมู่ 10 ซอยกุศลส่ง ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเวลาเกือบ 3 ปี ต่อมาคุณทศพร ระกาศ ได้เล็งเห็นว่าน่าจะเปิดโรงงานผลิตถังรีไซเคิ้ล จึงได้หาสถานที่ที่จะทำโรงงาน โดยการเช่าโรงงานที่ 909/3 หมู่ 5 ซอยวิทยุการบิน ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท ทีเอ็นค้าถัง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 และ ได้ย้ายมาโรงงานแห่งใหม่ซึ่งซื้อไว้ที่ จังหวัดสมุทรปราการเช่นกัน สถานที่ตั้ง 333 หมู่4 ซอยแพรกษา 10/2 ต.แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ในวันนี้ บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายนี้พร้อมกับ ทีมงาน “มืออาชีพ”ที่มีความสามารถในการทำงานสูง การเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าของเรา เป็นบทพิสูจน์ได้ในระดับมาตราฐาน

ถึงความสามารถของผู้บริหาร บุคลากร ในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ “ความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจหลักของเรา”

เรามุ่งมั่นควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่

วิสัยทัศน์

TN DRUM TRADE

มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจ Recycle บรรจุภัณฑ์ประเภทถังทุกประเภทให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

TN DRUM TRADE

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ใส่ใจการผลิตทุกขั้นต้อน
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้มีการกำจัดกากสี และของเสียอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ข่าวกิจกรรม

TN DRUM TRADE

บริการของเรา

TN DRUM TRADE

สินค้าของเรา

TN DRUM TRADE

รับซื้อถังเหล็ก

TN DRUM TRADE

รับซื้อถังเหล็ก ถังพลาสติก เบ๊าท์ น้ำมันเก่า ,
รับประมูลวัสดุเหลือใช้จากโรงงานถังเหล็ก 200 ลิตร ,
ถังเหล็กใช้แล้ว , ถังเหล็กมือสอง , ถังน้ำมันเก่า
ถังพลาสติกทุกชนิด , ทุกขนาด , รับซื้อกระป๋อง
เบ๊าท์ (IBC) 1,000 ลิตร น้ำมันหล่อลื่นเก่าที่ใช้แล้ว
น้ำมันเชื้อเพลิง และทินเนอร์ และตัวทำละลายชนิดต่างๆ
พาเลทไม้ , พาเลทพลาสติก

** เรามีใบอนุญาตถูกต้องตามกระทรวงอุตสหากรรม รง.105,รง.106 **